Wszelkie pytania ze strony mediów prosimy kierować na adres mailowy medical.moksa@gmail.com
Zapraszamy do współpracy również wszystkie czasopisma medyczne zainteresowane terapią na urządzeniach Medical Moksa.