Model: Poduszka Medical Moksa
Opis:  Poduszka posiadającą odpowiednią ergonomię pozwala na odpowiednie rozciągnięcie odcinka szyjnego i jego ustawienie. Kręgosłup szyjny (kręgi szyjne) jest we właściwej pozycji, gdy jest on elastyczny i posiada właściwą lordozę (wygięcie kręgosłupa). Poprzez ustawienie właściwego ułożenia odcinka szyjnego na Poduszce Moksa jest idealnym korektorem odcinka szyjnego. Głowa ważąca u człowieka pomiędzy 4-5 kg swoim ciężarem rozciąga z jednej strony odcinek szyjny, a z drugiej strony robi to odcinek piersiowy. W taki o to sposób, następuje najbezpieczniejsze rozciągnięcie odcinka szyjnego.

Poduszka zalecana jest przy takich problemach jak:

  • Zawroty głowy

  • Szum w uszach

  • Skleroza

  • Migreny

  • Bóle głowy

  • Napięcie mięśniowe

  • Stres

  • Bezsenność